معرفی ایزو 9001 (ISO9001)


استاندارد ایزو ۹۰۰۰ یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها به این استانداردها بسیار تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت کیفیت سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد. اولین شاخه اصلی این خانواده ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد و شامل شاخصه‌های زیر می‌باشد:

 • :: مجموعه‌ای از روندها که مراحل حیاتی کسب و کار را تحت پوشش می‌گیرند
 • :: کنترل و اصلاح روندها برای کارا بودن آنها
 • :: ثبت و ضبط اطلاعات مناسب
 • :: کنترل برون دادهای معیوب و اتخاذ تصمیم و انجام عمل درست برای اصلاح
 • :: بررسی‌های معمول برای اطمینان حاصل کردن از درستی روندهای منحصربه‌فرد و سیستم مدیریت کیفیت
 • :: بهبود مداوم و مستمر به روندها و محصولات

دامنه کاربرد :

در تمام سازمانها و ارگانهای مختلف بدون توجه به نوع یا بخش فعالیت خود کاربرد دارد.


مزایای ایزو ۹۰۰۱ برای سازمان ها :
 • :: کاهش هزینه ها
 • :: افزایش سود آوری
 • :: حمایت مدیریت ارشد برای مدیریت فرآیند کارآمد
 • :: افزایش بهره وری و مزیت رقابتی
 • :: مشخص نمودن مسئولیت ها در سراسر سازمان
 • :: بهینه نمودن فرآیند ها
 • :: بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان و افزایش رضایت مشتریان
 • :: فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر
 • :: فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید