- استفاده از سرممیزین ثبت شده در IRCA

شرکت  D.A.S جهت انجام ممیزیهای خود ، از سرممیزین ثبت شده در  IRCA  که مرکز بین المللی ثبت ممیزین تأیید صلاحیت شده می باشد ، در کلیه ممیزی ها استفاده می کند .


- امکان استفاده از سرممیز رسمی ثبت شده در IRCA

اولین و تنها سرممیز ایرانی ثبت شده IRCA در استاندارد ISO22000:2005 در ممیزی اصلی شرکت


-امکان حضور نماینده مدیریت درکیفیت آن شرکت به عنوان Observer  در یکی از ممیزی های رسمی شرکت D.A.S

- در صورت عدم انطباق عمده (Major)، ممیزی مجدد (Revisit) سازمان به صورت رایگان انجام خواهد شد.

- شرکت در دوره های آموزشی D.A.Sجهت حضور دو نفر از پرسنل مشتریان در دوره آموزشی ممیزی داخلی  تخفیف 50٪ در نظر گرفته می شود .
علاوه بر این مشتریان D.A.S جهت حضور در کلیه دوره های آموزشی این شرکت از 30٪ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.


- انتخاب سازمان های برتر در هر سال میلادی واعطای تقدیرنامه از D.A.S انگلیس

- برگزاری سمینارهای آموزشی ادواریبا هدف ارائه آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای مرتبط با سیستم های مدیریتی ، شرکت D.A.S، سمینارهایی را مخصوص شرکتهای طرف قرارداد و مشتریان خود به صورت رایگان برگزار می نماید .

- ارائه آخرین اطلاعات مرتبط با سیستم های مدیریت به مشتریان


واحد آموزش و انتشارات شرکت D.A.S ، به طور مستقیم آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به سیستم های مدیریتی ( به خصوص سیستم مدیریت کیفیت ) را به اطلاع مشتریان خود می رساند. این کار از طریق چاپ و انتشار کتب، مقالات، جزوات و... و ارسال آنها برای مشتریان، صورت می گیرد .

- امکان حضور نماینده مدیریت آن شرکت محترم در دوره آموزشی تربیت نماینده مدیریت


نماینده مدیریت آن شرکت محترم میتواند با تخفیف ویژه 30٪در دوره آموزشی فوق ثبت شده بین المللی شرکت و در پایان دوره  مدرک بین المللی آن را دریافت نماید.- امکان حضور دو نفر از پرسنل آن شرکت محترم در دوره آموزشی سرممیزی ISO9001:2008 (ثبت IRCA) با تخفیف ویژه 30٪


دوره آموزشی فوق ثبت شده بین المللی بوده و در پایان دوره به شرکت کنندگان مدرک بین المللی اعطا می گردد.


- در طی سه سال اعتبار گواهینامه، سالانه 2 نفر از پرسنل آن شرکت محترم می توانند در دوره های سرممیزی ISO9001:2008، تربیت مربی و یا تربیت نماینده مدیریت شرکت D.A.S ، با تخفیف ویژه 30٪ شرکت کنند.

دوره های آموزشی فوق ثبت شده بین المللی بوده و در پایان دوره به شرکت کنندگان مدرک بین المللی اعطا می گردد.

- ارائه 30 درصد تخفیف ویژه به مشتریان برای خرید نرم افزارهای تولید شده از طرف D.A.S.