امکان رویت گزارش ممیزی در دیتابیس D.A.S انگلستانبزرگترین مزیت گواهینامه های سیستم های مدیریتی صادر شده شامل9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, HSE, ISO 1002, ISO 10004 و غیره  ISO برای مشتریان DAS این است که می توانند از طریق ورود به سایت WWW.DASCERTIFICATION.CO.UK و وارد نمودن Username و Password گزارش کامل ممیزی خود را شامل نقاط قوت و عدم انطباق های احتمالی، تاریخ ممیزی، تاریخ صدور گواهینامه، افرادی که در جلسه افتتاحیه و اختتامیه حضور داشته اند و نتیجه ی میزی را رویت نمایند. این مزیت باعث می گردد که حتی مشتری DAS بتواند گزارش ممیزی خود را به مشتریان خود نیز ارائه نماید. لازم به ذکر است، تمام گواهینامه ها حتی گواهینامه هایی که بدون اعتبار UKAS صادر می گردند مانند HSE, HACCP, 5S, ISO 10002, و غیره نیز از این امکان برخوردار هستند.