iqms Learning

 


IQMS یکی از بزرگترین شرکت های مشاوره و آموزش سیستم های مدیریتی در دنیا می¬باشد که از سال 1990 در آسیا و اروپا فعالیت میکند. از ویژگی های متمایز کننده آموزشی این شرکت برطرف کردن مشکلات مربوط به دوره های آموزشی از جمله کلاس¬های طولانی، خسته کننده و رسمی و همکاری با سازمان ها با حوزه های کاری مختلف و متنوع می باشد.