معرفی گروه :

گروه تعالی سازمانی بعنوان یکی از واحدهای شرکت D.A.S ایران، ماموریت خود را "کمک به سازمانهای ایرانی جهت حرکت مطمئن و پایدار در مسیر تعالی سازمانی و بهبود مدیریت کسب و کار"  قرار داده و این مهم را از طریق طراحی و تدوین بسته های آموزشی  - با بالاترین کیفیت و اثر بخشی-  پیگیری می نماید .

آنچه گروه تعالی سازمانی شرکت D.A.S را از سایر گروه های همکار بیرونی متمایز می سازد و بعنوان مزیت رقابتی گروه مطرح می گردد شامل موارد ذیل می باشد :

• شبکه ای از مشاوران و مدرسین کارآزموده و با تجربه در حیطه ماموریت و وظایف گروه .
• نوآوری در طراحی و اجرای بسته های آموزشی و مشاوره ای
• قیمت گذاری واقعی ، منطقی و رقابتی در ارائه بسته های آموزشی و مشاوره ای .چشم انداز گروه :

علمی ترین ، باکیفیت ترین و باصرفه ترین  مرجع در زمینه تعالی سازمانی  برای سازمانهای ایرانی.


فعالیت های گروه :

دامنه فعالیت های آموزشی ، مشاوره ای و مربی گری گروه تعالی سازمانی شرکت D.A.S ایران در دو حوزه زیر متمرکز می باشد:

1. آموزش های مدل تعالی سازمانی
2. تکنیک های تعالی