کتاب سيستم يکپارچه مديريت IMS همراه با متن انگليسی
 

( شامل : OHSAS18001:2007 و ISO14001:2015 ، ISO9001:2015)

آخرين ويرايش سه استاندارد ،تنها شامل مطالبی است که مورد مميزی قرار می گيرد.

در واقع اين کتاب شامل 3 بخش می باشد که به صورت فشرده در يک کتاب چاپ شده است.


الزامات اضافی در این کتاب برجسته شده است.

قیمت : 10.000 تومان

----

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504 امور آموزش - داخلی 2 - خانم تهرانی تماس حاصل فرمائید.