کتاب سيستم يکپارچه مديريت IMS همراه با متن انگليسی
 

( شامل : ISO 45001:2018 و ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 )

آخرين ويرايش سه استاندارد، تنها شامل مطالبی است که مورد مميزی قرار می گيرد.

در واقع اين کتاب شامل 3 بخش می باشد که به صورت فشرده در يک کتاب چاپ شده است.قیمت : 48.000 تومان

-

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504-021 واحد آموزش - داخلی 12 تماس حاصل فرمائید.