کتاب غذای سالم تر، کسب و کار بهتر   (SFBB)

 

این کتاب ویژه کترینگ ها، رستوران ها و خرده فروشی ها و توزیع کنندگان مواد غذایی است. 
مطالب این کتاب شامل آلودگی های متقاطع، نظافت، خنک سازی، پخت و آماده سازی، مدیریت و دفتر خلاصه نویسی روزانه است.


در فصول این کتاب هرجا تفاوتی بین روش های ایمن مربوط به این دو کسب و کار وجود دارد، داخل کادر نوشته شده است. نوشته های خارج از کادر برای هر دو کسب و کار مشترک است.


قیمت: 15000 تومان
 

--

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504
واحد آموزش - داخلی 12 تماس حاصل فرمائید.