لغت نامه سیستم های مدیریتی ( انگلیسی به فارسی )

این کتاب حاوی بیش از 1500 لغت مرتبط با سیستم  های مدیریت کیفیت، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی ،ایمنی مواد غذایی و امنیت اطلاعات می باشد.


لغت نامه سیستم های مدیریتی به همراه ترجمه فارسی است که علاوه بر لغت های سیستم های مدیریتی، برخی لغات که در متون استانداردهای مدیریتی یا جزوات آموزشی آنها مورد استفاده قرار می گیرد نیز ترجمه شوند.

از آنجایی که این استانداردها هر چند سال یکبار مورد بازبینی قرار می گیرند لغات مورد استفاده بدون توجه به سال ویرایش آنها آمده است.


قیمت : 15000 تومان


 

----

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504
واحد آموزش - داخلی 12 تماس حاصل فرمائید.