ISO9001:2015  و ISO14001:2015  درآینده ای تزدیک
پیش بینی میشود پیش نویس نهایی ISO9001:2015  در ماه جولای 2015 منتشر و استاندارد آن در سپتامبر امسال منتشر شود.اتفاق خوبی که برای کلیه استانداردهای مدیریتی رخ خواهد داد آن است که فرمت تمام استانداردهای مدیریتی بر اساس Annex LS یکسان سازی خواهد شد.بر اساس این راهنما کلیه استانداردهای مدیریتی اعم از ISO45001 ,ISO14001 ,ISO9001 شامل ده بند زیر میباشد:
1- دامنه کاربرد
2- مراجع
3- اصطلاحات و تعاریف
4- ماهیت سازمان
5- رهبری
6- طرح ریزی
7- پشتیبانی
8- عملیات
9- ارزیابی عملکرد
10- بهبود
این کار موجب میشود که کار پیاده سازی استانداردهای IMS ساده تر باشد و ممیزان نیز فرایند ممیزی را راحت تر انجام دهند.