ایسنا : به بهانه روز استاندارد/ فقدان نهاد ناظر بر استانداردها، مردم را متضرر مي‌كند ، در ايران نظارت استانداردي بر نوع معماري، نماها ، نور و تهويه وجود ندارد
( برای مشاهده کلیک فرمایید )


مدرس حوزه استاندارد در گفت وگو با ایرنا : موثرترین راه برای تعالی رتبه کشور در استانداردهای جهانی، افزایش سطح آگاهی مردم است. ( برای مشاهده کلیک نمایید)

مدرس بین المللی در گفت وگو با ایرنا : یکی از موثرترین راهکارهای کاهش خطرات در معادن استفاده از استانداردهای ایمنی و بهداشت است. ( برای مشاهده کلیک فرمایید )