خوشبختانه به منظور ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل در پیگیری دانش آموختگان ، سیستم استعلام گواهینامه طراحی گردیده است لذا شرکت کنندگان می توانند بدین منظور با وارد نمودن کد گواهینامه خود از استعلام آن بهره مند گردند لذا جهت انجام این امر به موارد زیر توجه فرمایید :

1- کد رهگیری خود را به طور کامل بدون فاصله وارد نمایید.
2- دانش آموختگانی که از ابتدای سال 96 در دوره ها شرکت داشته اند در حال حاضر می توانند اقدام به استعلام نمایند.