از همه شما سروران گرامی، مشتریان محترم DAS و یا شرکت کنندگان دوره های آموزشی، خواهشمندیم درخواست هرگونه دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با سیستم های مدیریتی را از طریق شماره تماس 44058504  داخلی 12 (امور آموزش) اعلام نموده یا به آدرس اینترنتی info@dasiran.com ارسال نمایید.
همکاران ما در اسرع وقت پیشنهادات شما را بررسی نموده و مراتب اطلاع رسانی دوره های آموزشی انجام خواهد شد.