قابل توجه مشتريان محترم شركت DAS
احتراماً به اطلاع مي رساند با توجه به شيوع بيماري COVID-19 در جهان با هماهنگي صورت گرفته با نهاد اعتباردهي UKAS انگلستان، شركت DAS مي تواند مميزي هاي خود (مراقبتي، صدور مجدد و صدور اوليه) را از راه دور به طريق ارسال مدارك و سوابق، تلفني، ايميل، واتساپ و... انجام دهد.
به منظور پيشگيري از تعليق يا ابطال گواهينامه يا تاخير در انجام مميزي اصلي لطفاً هرچه سريعتر با شماره تلفن ٠٩١٢٠٦٠٣٣٢٤ از طريق واتساپ يا تلفني هماهنگي فرمائيد تا مراحل بعدي انجام شود.
با تشكر شركت DAS