شرکت پارسان ايده آموز دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در استان البرز و سازمان استاندارد ايران و سازمان صنعت معدن و تجارت و نمايندگی آکادمی شرکت D.A.S آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در صنايع غذايی ، آرايشی و بهداشتی و سيستم های مديريت می باشد .
زمينه های فعاليت شرکت:

برگزاری دوره های آموزشی به صورت کاربردی با هر عنوان درسی در زمينه صنايع غذايی ، آرايشی و بهداشتی به صورت کارگاهی ، همايش ، سمينار
انجام کليه خدمات مشاوره به کارخانجات صنايع غذايی ، آرايشی و بهداشتی
انجام کليه خدمات مشاوره جهت استقرار سيستم های مديريت
تنها شرکت مشاوره استاندارد SFBB در استان البرز (استاندارد مخصوص مراکز عرضه و تهيه مواد غذايي)