همیار فرافن به عنوان اولین تعاونی مشاوره مدیریتی و تنها نمایندگی آموزشی مراجع بین المللی صدور گواهینامه (Certification Body ) تحت نظر das ( DAS انگلستان) در استان خوزستان با 20 نفر عضو متخصص (سهامدار)، 8 نفر پرسنل تمام وقت و 25 نیروی متخصص پاره وقت ، با دستورالعمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در فروردین ماه سال 1388 ، با تمرکز بر روی استقرار و اخذ استانداردهای بین المللی، مشاوره در مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی ، آموزش و صدور گواهینامه های بین المللی از معتبرترین مراجع (C.B) و مشاور تعاون با شماره ثبت 34073 آغاز به فعالیت نمود.