* ما مفتخریم بهترین ها ما را برمی گزینند *


شرکت D.A.S یک مرکز مستقل ثبت سیستم و صدور گواهینامه است که توسط سازمان اعتبار دهی انگلیس (UKAS) اعتبار دهی شده است.مرکز این شرکت در انگلستان بوده و علاوه بر آن دفاتر مختلف این شرکت در نقاط مختلف دنیا در حال فعالیت و ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه به مشتریان می باشند.

گواهینامه کلیه شرکتهایی که موفق به اخذ گواهینامه می گردند توسط دفتر انگلستان صادر گردیده و یک شناسه کاربر و رمز عبور به همراه گواهینامه به مشتری داده می شودکه قابل ردیابی است. تحویل کلیه گواهینامه ها صرفا از طریق دفترایران- تهران صورت میگیرد.

کلیه گواهینامه های صادر شده اعم از گواهینامه سازمان ها و آموزشی دارای هولوگرام می باشد.


کتاب ISO 9001:2015 همراه با متن انگلیسی و الزامات اضافی در مقایسه با ISO 9001:2008 توسط شرکت DAS منتشر گردید. برای استفاده بهتر از این کتاب سعی شده است تا ازامات اضافی نسبت به ویرایش قبلی با رنگ آبی نمایش داده شود.

تقویم آموزشی سال 1394 آکادمی DAS

دوره های آموزشی در حال ثبت نام:

دوره سرممیزی ISO9001:2015 ثبت IRCA