ما مفتخریم بهترین ها ما را برمی گزینند شرکت D.A.S یک مرکز مستقل ثبت سیستم و صدور گواهینامه است که توسط سازمان اعتبار دهی انگلیس (UKAS) اعتبار دهی شده است.مرکز این شرکت در انگلستان بوده و علاوه بر آن دفاتر مختلف این شرکت در نقاط مختلف دنیا در حال فعالیت و ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه به مشتریان می باشند.

گواهینامه کلیه شرکتهایی که موفق به اخذ گواهینامه می گردند توسط دفتر انگلستان صادر گردیده و یک شناسه کاربر و رمز عبور به همراه گواهینامه به مشتری داده می شودکه قابل ردیابی است. تحویل کلیه گواهینامه ها صرفا از طریق دفترایران- تهران صورت میگیرد.

کلیه گواهینامه های صادر شده اعم از گواهینامه سازمان ها و آموزشی دارای هولوگرام می باشد.
enlightened دوره های آموزشی در حال ثبت نام:
 
دوره تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی 

زمان برگزاری : 6 و 7 آبان ماه
دوره سیستم مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS )

زمان برگزاری : 20 و 21 آبان ماه

دوره سرممیزی ISO 9001:2015  ثبت در IRCA
زمان برگزاری : 24 تا 28 آبان ماه