ما مفتخریم بهترین ها ما را برمی گزینند شرکت D.A.S یک مرکز مستقل ثبت سیستم و صدور گواهینامه است که توسط سازمان اعتبار دهی انگلیس (UKAS) اعتبار دهی شده است.مرکز این شرکت در انگلستان بوده و علاوه بر آن دفاتر مختلف این شرکت در نقاط مختلف دنیا در حال فعالیت و ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه به مشتریان می باشند.

گواهینامه کلیه شرکتهایی که موفق به اخذ گواهینامه می گردند توسط دفتر انگلستان صادر گردیده و یک شناسه کاربر و رمز عبور به همراه گواهینامه به مشتری داده می شودکه قابل ردیابی است. تحویل کلیه گواهینامه ها صرفا از طریق دفترایران- تهران صورت میگیرد.

کلیه گواهینامه های صادر شده اعم از گواهینامه سازمان ها و آموزشی دارای هولوگرام می باشد.دوره های در حال ثبت نام:

دوره سرممیزی استاندارد ISO14001  ثبت IRCA
زمان برگزاری: 5 تا 9 مهر ماه 95دوره آموزشی تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

زمان برگزاری: 10 و 11 شهریور


دوره تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی HSE
زمان برگزاری: 17 و 18 شهریور