ما مفتخریم بهترین ها ما را برمی گزینند شرکت D.A.S یک مرکز مستقل ثبت سیستم و صدور گواهینامه است که توسط سازمان اعتبار دهی انگلیس (UKAS) اعتبار دهی شده است.مرکز این شرکت در انگلستان بوده و علاوه بر آن دفاتر مختلف این شرکت در نقاط مختلف دنیا در حال فعالیت و ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه به مشتریان می باشند.

گواهینامه کلیه شرکتهایی که موفق به اخذ گواهینامه می گردند توسط دفتر انگلستان صادر گردیده و یک شناسه کاربر و رمز عبور به همراه گواهینامه به مشتری داده می شودکه قابل ردیابی است. تحویل کلیه گواهینامه ها صرفا از طریق دفترایران- تهران صورت میگیرد.

کلیه گواهینامه های صادر شده اعم از گواهینامه سازمان ها و آموزشی دارای هولوگرام می باشد.


بروشور دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 14001:2015


بروشور دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9001:2015 
بروشور دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلیISO 9001:2015

 دوره آموزشی تشریح الزامات و ممیزی داخلی استانداردهای آزمایشگاهی ISO17025